GAV


Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 2021

Allgemeinverbindlich erklärter Gesamtarbeitsvertrag
(AVE GAV) 2021

Zusatzvereinbarung 2020
und Verlängerung 2021 

Arbeitsvertrag Verlängerung der Allgemeinverbindlich-erklärung des GAVs

Branchenlösung